ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่ 2/2566
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

**ต้องปริ้นทั้งหมด 4 หน้า**


❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนเป็นไฟล์(PDF)เท่านั้น ส่งมาทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗

   

       ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่ 1/2566
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2566

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

**ต้องปริ้นทั้งหมด 4 หน้า**


❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนเป็นไฟล์(PDF)เท่านั้น ส่งมาทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗

  

       ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฤดูร้อน/2565
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2566

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

**ต้องปริ้นทั้งหมด 4 หน้า**


❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนเป็นไฟล์(PDF)เท่านั้น ส่งมาทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗

 

       ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2565
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

**ต้องปริ้นทั้งหมด 4 หน้า**


❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนเป็นไฟล์(PDF)เท่านั้น ส่งมาทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗

                                    ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2565
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

**ต้องปริ้นทั้งหมด 4 หน้า**


❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนเป็นไฟล์(PDF)เท่านั้น ส่งมาทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9