ประกาศ

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
-
ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

❗❗ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อและมีเอกสารที่ขาด(ตามตาราง) 
จะต้องนำส่งเอกสารนั้นๆ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่สน.ทะเบียนฯ 
หรือ สแกนส่งเป็นไฟล์(PDF) ทางfacebook fanpage : สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนจึงดำเนินการแจ้งจบได้ ❗❗
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9